The 700 Club Asia Full Episode: You Can Lean on God’s Promises

The 700 Club Asia Full Episode: You Can Lean on God’s Promises

Ang Salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya tayo nitong tulungan na malampasan ang mga pagsubok natin sa buhay. Dito rin natin mababasa ang mga pangako ng Panginoon na maaari nating panghawakan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Can Lean on God’s Promises”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.