The 700 Club Asia Full Episode: You Can Experience God’s Favor 

The 700 Club Asia Full Episode: You Can Experience God’s Favor 

Huwag kang mawalan ng pag-asa kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok. Nariyan ang Diyos upang tulungan at gabayan ka. Sa iyong lubusang pagtitiwala sa Kaniya ng iyong buhay at sitwasyon, makakaasa ka na magiging katuwang mo ang Panginoon sa kung ano man ang maaaring dumating sa iyong buhay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Can Experience God’s Favor ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.