The 700 Club Asia Full Episode: You Are Welcome in God’s Family

The 700 Club Asia Full Episode: You Are Welcome in God’s Family

Alam mo ba na may pamilya kang matatakbuhan sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan? Oo, kapatid. Nariyan ang Diyos upang yakapin ka at iparanas sa ‘yo ang pagmamahal ng isang pamilya. Hindi ka pa man lumalapit sa Kaniya ay nakahanda na Siyang tanggapin ka sa lahat ng oras at panahon. May nagmamahal sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Are Welcome in God’s Family”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.