The 700 Club Asia Full Episode: You Are Precious in God’s Eyes

The 700 Club Asia Full Episode: You Are Precious in God’s Eyes

Bilang babae, maaring may mga panahon na hindi umaayon sa iyo ang mga bagay at pagkakataon. Ngunit huwag mong hayaang maging hadlang ito sa iyong pagbangon. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos. May maganda Siyang plano para sa ‘yo at tutulungan ka Niya na makamit ito.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Are Precious in God’s Eyes”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.