The 700 Club Asia Full Episode: You Are God’s Masterpiece

The 700 Club Asia Full Episode: You Are God’s Masterpiece

Hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa ‘yo. Mahalaga ka sa paningin Niya at mayroon Siyang magandang plano sa buhay mo. Hayaan mo lang Siya na maghari at kumilos sa ‘yo. Mahal ka ni Hesus.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Are God’s Masterpiece”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.