The 700 Club Asia Full Episode: You Are Free

The 700 Club Asia Full Episode: You Are Free

Dahil kay Hesus, maaari mo nang maranasan ang tunay na kalayaan mula sa mga tanikala sa iyong buhay. Kahit pa naging magulo ang iyong nakaraan, kaya itong baguhin ng Panginoon. Walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos kaya’t patuloy kang manampalataya sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Are Free”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.