The 700 Club Asia Full Episode: You Are Changed by God’s Love

The 700 Club Asia Full Episode: You Are Changed by God’s Love

Hindi nakatingin ang Diyos sa iyong nakaraan. Tanggap ka ni Hesus sa kabila ng iyong mga naging pagkakamali at mga pinagdaanan. Kayang baguhin ng Panginoon ang iyong puso at ayusin ang iyong buhay. Lumapit ka lang sa Kaniya. Mahal ka ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Are Changed by God’s Love”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.