The 700 Club Asia Full Episode: With God, We Are Forever Free

The 700 Club Asia Full Episode: With God, We Are Forever Free

Anong tanikala sa buhay ang pilit kang hinihila pababa? Kahirapan? Bisyo? O ‘di kaya naman ay magulong relasyon? Mas malakas ang Diyos kaysa sa ano mang problema na kinakaharap mo ngayon. Kaya ka Niyang palayain at bigyan ng panibagong buhay. Just surrender your worries and anxieties to Him because with God, we are forever free — free from sin and anything else that enslaves us.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: With God, We Are Forever Free”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.