The 700 Club Asia Full Episode: Will the Issue be Resolved?

The 700 Club Asia Full Episode: Will the Issue be Resolved?

Sa muling pagkikita ni Amelia at kaniyang ama, muli ring bumalik sa kaniyang alaala ang pang-aabusong kaniyang naranasan mula dito. Maiayos pa kaya ang kanilang relasyon? Magkaroon nga ba ng tunay na kapatawaran sa kabila ng mabigat na kasalanan na nagawa sa kaniya ng ama?

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Will the Issue be Resolved?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.