The 700 club Asia Full Episode: Uulan ng Pagpapala

The 700 club Asia Full Episode: Uulan ng Pagpapala

Our God is a great provider! Nakakaranas ka ba ngayon ng kagipitan? Makakaasa kang kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Hindi ka Niya pababayaan at kaya Niyang ibuhos sa iyong buhay ang pagpapala. Magtiwala ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 club Asia Full Episode: Uulan ng Pagpapala”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.