The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makabangong Muli

The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makabangong Muli

Maaaring dahil sa sunod-sunod na pagsubok na iyong pinagdaanan ay nahihirapan ka nang makapagsimula muli. Siguro ay nawawalan ka na ng pag-asa at wala nang makapitan. Kapatid, nais naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos ka na puwedeng lapitan sa lahat ng oras. Handa Siyang tulungan ka upang makabangon kang muli. Mahal ka Niya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makabangong Muli”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.