The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makaahon

The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makaahon

Pakiramdam mo ba ay wala ka nang pag-asa na makaahon pa mula sa iyong hindi magandang karanasan sa buhay? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya kang tulungan ng Panginoon upang makabangong muli. Lumapit ka lang sa Kaniya. Hayaan mo Siyang iahon ka at bigyan ng panibagong simula.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makaahon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.