The 700 Club Asia Full Episode: Trust God with Your Family

The 700 Club Asia Full Episode: Trust God with Your Family

Ipagkatiwala mo lamang sa Diyos kung humaharap ang iyong pamilya sa matinding pagsubok. Mas malakas ang pag-ibig ni Hesus kaysa sa ano mang problema. Isa sa Kaniyang pangako ay ang magkaroon ka ng masaya at mapagmahal na tahanan kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Trust God with Your Family”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.