The 700 Club Asia Full Episode: True Love Can Be Found in God

The 700 Club Asia Full Episode: True Love Can Be Found in God

Naghahanap ka ba ng tunay at walang hanggang pag-ibig? Maaari mong matagpuan ito sa Panginoon. At hindi ito katulad ng pag-ibig ng tao na may limitasyon at naghihintay ng kapalit. Kaya Niyang iparanas sa ‘yo ang ganitong uri ng pagmamahal na hinahanap ng iyong puso at kukumpleto sa iyong buhay. Lumapit ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: True Love Can Be Found in God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.