The 700 Club Asia Full Episode: True Happiness Can Only Be Found in God

The 700 Club Asia Full Episode: True Happiness Can Only Be Found in God

Napapagod ka na bang hanapin sa ibang bagay ang tinatawag na “happiness”? Paano nga ba mararamdaman ang totoong saya sa puso? Kapatid, true happiness can only be found in God. Hindi matutumbasan ng kahit ano’ng materyal na bagay o tagumpay ang saya na kayang iparanas sa ‘yo ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kaniya dahil handa Siyang tanggapin ka.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: True Happiness Can Only Be Found in God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.