The 700 Club Asia Full Episode: Transformation is Possible with God 

The 700 Club Asia Full Episode: Transformation is Possible with God 

Sa mga oras na dumaraan ka sa pagsubok, lagi mong tandaan na nariyan ang Diyos upang ikaw ay tulungan. Kaya Niyang pagalingin ang may sakit, kaya Niyang palakasin ang mahihina, at kaya Niyang yakapin at tulungan ang mga taong natatakot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kumapit ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Transformation is Possible with God ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.