The 700 Club Asia Full Episode: There is Hope When God Speaks

The 700 Club Asia Full Episode: There is Hope When God Speaks

Ang salita ng Diyos ay nagbibigay-buhay sa Kaniyang mga anak. Kaya’t kung dumaraan ka sa matinding pagsubok, hayaan mong ang Kaniyang pangako ang iyong maging sandigan at katuwang sa pagharap sa iyong mga problema. Manampalataya ka lang sa Panginoon sapagkat Hindi ka Niya bibiguin.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: There is Hope When God Speaks”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.