The 700 Club Asia Full Episode: There is a God Who Can Satisfy Your Needs

The 700 Club Asia Full Episode: There is a God Who Can Satisfy Your Needs

Kung iniwan ka man ng mga taong iyong pinakamamahal, nais naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos kang matatakbuhan. Kaya Niyang punan ano man ang pagkukulang sa iyong buhay. Mahal ka Niya ano man ang iyong nakaraan at hindi ka iiwan kailanman.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: There is a God Who Can Satisfy Your Needs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.