The 700 Club Asia Full Episode: The Lord is My Strength

The 700 Club Asia Full Episode: The Lord is My Strength

Si Hesus ang iyong magsisilbing lakas at tanggulan sa tuwing dumaraan ka sa matinding pagsubok. Tumawag ka lamang sa Kaniya at maniwala dahil handa Siyang tumulong sa lahat ng oras. Iyan ang pangako Niya para sa ‘yo (Awit 28:7). Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Hindi ka iiwan at pababayan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: The Lord is My Strength”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.