The 700 Club Asia Full Episode: Thank God for Everything

The 700 Club Asia Full Episode: Thank God for Everything

Patuloy ka mang hinihila pababa ng mga pagsubok sa buhay, lagi mong tandaan na may Diyos na handang umalalay sa ‘yo. Kaya ka Niyang tulungan kahit na nasa gitna ka ng magulong sitwasyon. Maaasahan mo ang Panginoon!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Thank God for Everything”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.