The 700 Club Asia Full Episode: Tapat Ang Diyos sa Lahat ng Oras

The 700 Club Asia Full Episode: Tapat Ang Diyos sa Lahat ng Oras

Naniniwala ka bang tapat ang Diyos sa lahat ng oras? Kapatid, walang imposible sa Kaniya. Kaya ka Niyang tulungan na makaalis sa anumang problemang kinahaharap mo ngayon. Tapat at mananatili Siyang mabuti sa lahat ng oras.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Tapat Ang Diyos sa Lahat ng Oras”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.