The 700 Club Asia Full Episode: Start a New Chapter with God

The 700 Club Asia Full Episode: Start a New Chapter with God

Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos para sa ‘yo. Puwede kang bumalik sa Kaniya at magsimula muli kasama ang Panginoon sa kabila ng iyong mga naging pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat upang magbago, kapatid. Posible pang maranasan mo ang magandang buhay na mayroon Siya para sa iyo basta’t lumapit ka lamang kay Hesus.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Start a New Chapter with God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.