The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Sagot sa Mabungang Buhay

The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Sagot sa Mabungang Buhay

Alam mo ba na puwede kang magkaroon ng maayos na buhay habang nandito ka sa mundo? Ang dapat mo lang gawin ay ialay ang iyong buhay sa Diyos at hingin ang Kaniyang tulong. Gagabayan ka Niya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Sagot sa Mabungang Buhay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.