The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Pag-Asa sa Gitna ng Trahedya

The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Pag-Asa sa Gitna ng Trahedya

Sabi sa Salita ng Diyos, Si Hesus ang ating pag-asa. Siya ang ating tulong at sanggalang. At sa kahit anong problema, sa Kaniyang pangalan ay magtitiwala. – Awit 33:20-21 Kaya kung nakakaranas ka ng matinding problema sa buha, patuloy ka lang manamaplataya sa Panginoon. Hindi ka Niya iiwan sa gitna ng laban. Bibigyan ka Niya ng pag-asa at tutulungang makabangon mula sa problema.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Pag-Asa sa Gitna ng Trahedya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.