The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Lakas at Kanlungan

The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Lakas at Kanlungan

Kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, lagi mong tandaan na may Hesus ka na malalapitan. Siya ang iyong lakas at kanlungan. Hindi ka Niya pababayaan at tutulungan ka Niyang magtagumpay sa buhay. Huwag kang bibitaw.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Lakas at Kanlungan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.