The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Gabay sa Buhay

The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Gabay sa Buhay

Higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa sa ano mang masamang espiritu. Kaya’t kung nais mong makalaya mula sa tanikala na bumibihag sa ‘yo, tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ialay mo ang iyong buhay sa Kaniya at Siya ang iyong gawing gabay. May kalayaan sa Panginoon!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Gabay sa Buhay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.