The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Diyos na Kayang Gumawa ng Himala

The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Diyos na Kayang Gumawa ng Himala

Anumang pinagdaraanan mo ngayon na sa tingin mo ay imposibleng malampasan ng tao, ay posible para sa Panginoon. Hindi ka Niya bibiguin. Kaya Niyang maghimala upang makayanan mo ang mga pagsubok na mayroon ka ngayon. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Diyos na Kayang Gumawa ng Himala”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.