The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang ating Mabuting Patnubay

The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang ating Mabuting Patnubay

Naghahanap ka ba ng gagabay sa ‘yo patungo sa maayos na landas? Kapatid, si Hesus ang iyong kailangan. Sa pag-alay mo ng iyong buhay kay Hesus, makakaasa ka sa magandang kinabukasan para sa iyo dahil Siya ang ating Mabuting Patnubay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang ating Mabuting Patnubay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.