The 700 Club Asia Full Episode: Sasamahan ka ng Diyos Harapin ang Iyong Problema

The 700 Club Asia Full Episode: Sasamahan ka ng Diyos Harapin ang Iyong Problema

Hindi mo kailangang sarilinin ang matitinding pagsubok na iyong pinagdaraanan. Sasamahan ka ng Panginoon na harapin ang iyong mga problema. Magtiwala ka sa Kaniya dahil hindi ka Niya bibiguin kailanman.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Sasamahan ka ng Diyos Harapin ang Iyong Problema”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.