The 700 Club Asia Full Episode: Salamat sa Panginoon

The 700 Club Asia Full Episode: Salamat sa Panginoon

Salamat sa Panginoon sa mga taong Kaniyang ginamit upang pagpalain ang iyong buhay. Salamat sa Panginoon sa magagandang bagay na Kaniyang ginawa para sa ‘yo. Tunay nga na mabuti at tapat ang Diyos sa lahat ng oras! Ikaw? May nais ka bang ipagpasalamat sa Diyos ngunit hindi mo alam kung paano magsisimula?

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Salamat sa Panginoon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.