The 700 Club Asia Full Episode: Panatag ka sa Piling ni Hesus

The 700 Club Asia Full Episode: Panatag ka sa Piling ni Hesus

Nababalot ka ba ng matinding takot dulo’t ng mga pagsubok sa buhay? Magtiwala ka lang sa Panginoon! Sasamahan ka Niya sa lahat ng oras at tutulungan ka na Niyang malampasan ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Manamplataya ka lang. Sigurado ang panatag na buhay kay Hesus.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Panatag ka sa Piling ni Hesus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.