The 700 Club Asia Full Episode: Pag-ibig ng Diyos ang Iyong Tanging Kailangan

The 700 Club Asia Full Episode: Pag-ibig ng Diyos ang Iyong Tanging Kailangan

Patuloy ka lamang mabibigo kung hahanapin mo sa ibang bagay o tao ang pag-ibig na iyong ninanais. Tanging si Hesus lamang ang makakapagparanas sa ‘yo ng pagmamahal na walang hanggan. Tanggapin mo lamang Siya sa iyong buhay, kapatid. Ang pag-ibig Niya ang iyong kailangan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Pag-ibig ng Diyos ang Iyong Tanging Kailangan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.