The 700 Club Asia Full Episode: Our God Saves

The 700 Club Asia Full Episode: Our God Saves

Mula sa bisyo at hindi magandang nakaraan, may pag-asa pa kayang mabago ang buhay ng isang tao? Remember, God’s grace is always available for you. Kung nawawalan ka na ng pag-asa dahil sa iyong mga ginawa, nariyan si God upang bigyan ka ng panibagong simula.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Our God Saves”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.