The 700 Club Asia Full Episode: Our God is the God Who Restores

The 700 Club Asia Full Episode: Our God is the God Who Restores

Nahihirapan ka bang bumangon mula sa mapait mong karanasan? Gusto mo bang magsimulang muli? God’s Word says, “His mercies never come to an end; they are new every morning.” Kaya ‘wag kang mahiyang lumapit sa Kaniya. Kaya ka Niyang bigyan ng bagong simula.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Our God is the God Who Restores”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.