The 700 Club Asia Full Episode: Nothing is Impossible with God

The 700 Club Asia Full Episode: Nothing is Impossible with God

Sa tuwing nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, madalas tayong humiling ng himala sa Diyos sa pag-aakalang imposible nang malutas ang mga problemang hinaharap natin. Pero tandaan na sa pamamagitan ng taos-pusong panalangin at pananampalataya sa Diyos, unti-unting magkakaroon ng liwanag sa kasalukuyang madilim na daan na tinatahak natin dahil sa katotohanang walang imposible sa Panginoon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Nothing is Impossible with God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.