The 700 Club Asia Full Episode: Nawawalan ka ba ng Pag-Asa?

The 700 Club Asia Full Episode: Nawawalan ka ba ng Pag-Asa?

Gusto mo na bang sumuko dahil sa walang katapusang problema? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya kang tulungan ng Panginoon na makapagsimulang muli. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Lumapit ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Nawawalan ka ba ng Pag-Asa?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.