The 700 Club Asia Full Episode: Nais mo bang Makalaya sa Pagsusugal?

The 700 Club Asia Full Episode: Nais mo bang Makalaya sa Pagsusugal?

Nahihirapan ka na bang bitawan ang pagkalulong sa sugal? Nais mo na bang makalaya sa ganyang klase ng tanikala? Tanging si Hesus lamang ang makakatulong sa ‘yo, Kapatid. Kaya Niyang putulin ano mang pagkalulong ang mayroon ka ngayon pati na rin sa pagsusugal. Hayaan mo lamang Siyang kumilos at maghari sa iyong buhay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Nais mo bang Makalaya sa Pagsusugal?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.