The 700 Club Asia Full Episode: May Pag-Asa Sa Panginoon

The 700 Club Asia Full Episode: May Pag-Asa Sa Panginoon

Anumang hamon ang kinakaharap mo ngayon , manalig ka na ang Diyos ay laging nariyan. Sasamahan ka Niya anuman ang pinagdaraanan mo ngayon. Tapat, mabuti, at maaasahan ang Diyos sa lahat ng oras. Magtiwala ka sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: May Pag-Asa Sa Panginoon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.