The 700 Club Asia Full Episode: May Hesus ka sa Oras ng Pangangailangan

The 700 Club Asia Full Episode: May Hesus ka sa Oras ng Pangangailangan

Huwag kang mag-alala kung dumaraan ka sa matinding pagsubok. Lagi mong tandaan na nariyan si Hesus na puwede mong lapitan sa oras ng pangangailangan. Hindi ka Niya bibiguin kainlanman. Manampalataya ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: May Hesus ka sa Oras ng Pangangailangan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.