The 700 Club Asia Full Episode: Matatag ka dahil kay Kristo

The 700 Club Asia Full Episode: Matatag ka dahil kay Kristo

Matindi man ang kapit sa ‘yo ng kasalanan, kaya kang tulungan ng Diyos upang makawala rito. Walang tanikala ang hindi kayang basagin ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kaniya at maging matatag sa iyong pananampalataya. Walang imposible sa Diyos!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Matatag ka dahil kay Kristo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.