The 700 Club Asia Full Episode: Malaya ka na dahil kay Hesus

The 700 Club Asia Full Episode: Malaya ka na dahil kay Hesus

Matagal ka na bang nakakulong sa kasalanan at kahirapan? Naghahanap ka ba ng tutulong sa ‘yo na makawala sa tanikala ng buhay? Si Hesus lamang ang iyong pag-asa. Kaya ka Niyang tulungan na makalaya sa ano mang bagay na bumibihag sa ‘yo. Lumapit ka lamang sa Kaniya at ialay ang iyong buhay. Hindi ka iiwan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Malaya ka na dahil kay Hesus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.