The 700 Club Asia full Episode: Mahalaga Ka sa Paningin ng Diyos

The 700 Club Asia full Episode: Mahalaga Ka sa Paningin ng Diyos

Madalas, nahihiya tayong lumapit sa Panginoon sa tuwing naaalala natin ang ating mga pagkakamali. Ngunit alam mo ba na hindi hadlang ang iyong nakaraan upang maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos? Handa ka na bang maranasan ito sa iyong buhay?

Be the first to review “The 700 Club Asia full Episode: Mahalaga Ka sa Paningin ng Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.