The 700 Club Asia Full Episode: Mabuti ang Diyos sa Lahat ng Oras

The 700 Club Asia Full Episode: Mabuti ang Diyos sa Lahat ng Oras

Sa mga oras na nais mo nang sumuko dahil sa sunod-sunod na problema, alalahanin mong may Diyos na handang tumulong sa ‘yo. Kasama mo Siya sa anumang sitwasyon na mayroon ka ngayon. Nais ng Diyos na maranasan mo ang Kaniyang kabutihan. Manamplataya ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Mabuti ang Diyos sa Lahat ng Oras”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.