The 700 Club Asia Full Episode: Mabuti ang Ating Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: Mabuti ang Ating Diyos

Dumaan man tayo sa mga problema, ang Diyos ay laging handang ipadama sa atin ang Kaniyang kabutihan. Lagi Siyang may magandang plano na maari mong asahan. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat Siya ay mabuti at dapat na pagkatiwalaan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Mabuti ang Ating Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.