The 700 Club Asia Full Episode: Lagi Mong Kasama ang Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: Lagi Mong Kasama ang Diyos

Hindi ka iiwan ng Diyos sa oras ng kalungkutan at pagsubok. Alam Niya ang pinagdaraanan mo at alam Niya kung paano ka tutulungan sa problemang mayroon ka ngayon. Lagi mong kasama ang Diyos. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan kailanman.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Lagi Mong Kasama ang Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.