The 700 Club Asia Full Episode: Knowing Your Identity in Christ

The 700 Club Asia Full Episode: Knowing Your Identity in Christ

Naguguluhan ka ba tungkol sa iyong kasarian? Nais mo bang magbago ngunit hindi mo alam kung paano sisimulan? Kapatid, remember that you are fearfully and wonderfully made by God. Isa lang itong pagsubok na kaya mong lampasan. Magtiwala ka sa Panginoon dahil sasamahan ka Niya sa pinagdaraanan mo ngayon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Knowing Your Identity in Christ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.