The 700 Club Asia Full Episode: Keep Going, God is on Your Side

The 700 Club Asia Full Episode: Keep Going, God is on Your Side

Hindi ka na ba makausad dahil sa dami ng iyong problema? Gusto mo na bang sumuko dahil nawawalan ka na ng pag-asa? Tuloy lang! Kasama mo ang Diyos. He is on your side. Hindi ka Niya iiwan sa gitna ng pagsubok; Siya ang iyong sandigan at tulong sa oras ng pangangailangan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Keep Going, God is on Your Side”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.