The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Tulungan ng Diyos Makaahon sa Kahirapan

The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Tulungan ng Diyos Makaahon sa Kahirapan

Dumaranas ka man ng matinding kakulangan sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mayroon tayong Diyos na handa kang tulungan na makaahon sa kahirapan. Manampalataya ka lang sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Tulungan ng Diyos Makaahon sa Kahirapan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.