The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Iligtas ng Diyos sa Kapahamakan

The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Iligtas ng Diyos sa Kapahamakan

Nawawalan ka na ba ng pag-asa na makakaalis ka pa mula sa sitwasyon mo ngayon? Anumang pinagdaraanan mo, kaya kang iligtas ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasama mo ang Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Iligtas ng Diyos sa Kapahamakan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.