The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Iahon ng Diyos sa Kahirapan

The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Iahon ng Diyos sa Kahirapan

Our God is a great provider. Dumaan ka man sa financial challenges, hinding-hindi ka Niya pababayaan. Higit pa sa mga ibon sa himpapawid ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Hindi ka Niya hahayaang magkulang.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Kaya Kang Iahon ng Diyos sa Kahirapan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.